• بومهن،خیابان سپاه

لوله بازکنی با فنر برقی

رفع گرفتگی لوله های قدیمی وجدید با مصالح .سیمان.سنگ.ماسه.نخاله.چربی .مو.ورسوب را با فنر برقی ودستگاه لوله بازکنی پیشرفته وبه روزبرطرف میکنیم دراین گونه گرفتگی ها ازدستگاه مخصوص فنر های مناسب بالوله ااستفاده میشود

لوله بازکنی پردیس

درآوردن اشیاءازداخل لوله فاظلاب

درآوردن اشیادر داخل لوله فاضلاب با دستگاه مخصوص کمتر از چند دقیقه درآوردن گوشواره النگو گردنبند موبایل گوشی وهر چیز قیمتی وارزشمند که داخل چاه افتاده ما گیره مخصوص داریم که دیگر نگران افتادن آن نباش سرویسکاران ما می آیند در عرض چند دقیقه مشکل گرفتگی لوله فاضلاب شما را حل میکنند

اگر مشکل گرفتگی لوله فاضلاب و یا پر شدن چاه دارید و مطمئن هستید که بوی بدی که به مشام می رسد به همین دلیل است، می توانید با استفاده از خدمات لوله بازکنی پردیس توسط مجموعه لوله بازکن پردیس فاز6، یک کارشناس را در سریع ترین زمان به لوکیشن خود در شهرستان پردیس فرا خوانید.