• بومهن،خیابان سپاه

فنر دستی

دستگاهی است ایمن و ساده که به راحتی در ابزار فروشی‌های محلی یافت می‌شود و کار با آن بسیار ساده است. کافی فنر را با کمک دست تا جای ممکن درون لوله فاضلاب فرو کنید، سپس با چرخاندن دسته آن، باعث چرخش فنر شده و گرفتگی‌های جزئی لوله را باز کنید.

فنر ساده

این فنر از قدرت به نسبت خوبی برخوردار است. اما نسبت به دو نوع فنر بعدی از قدرت کمتری برخوردار است. البته که قیمت آن نیز ارزان‌تر بوده و هزینه فنرزنی با آن نیز به وضوح کمتر خواهد بود. بنابراین، در بین انواع فنرهای لوله‌بازکنی، بیشترین کاربرد را دارد.

فنر الماسی این فنر از قدرت به نسبت خوبی برخوردار است. اما نسبت به دو نوع فنر بعدی از قدرت کمتری برخوردار است. البته که قیمت آن نیز ارزان‌تر بوده و هزینه فنرزنی با آن نیز به وضوح کمتر خواهد بود. بنابراین، در بین انواع فنرهای لوله‌بازکنی، بیشترین کاربرد را دارد.